zjedź w dół

Implantologia

facet w czerni trzyma w ręce implant

Odzyskaj pełny uśmiech dzięki implantom

Braki w uzębieniu, poza defektem kosmetycznym, pociągają za sobą szereg negatywnych skutków dla zdrowia jamy ustnej, a także ogólnego zdrowia i komfortu życia pacjenta. Utrata zęba lub zębów wpływa na cały układ żucia powodując różne dysfunkcje, a w skrajnych przypadkach nawet problemy przewodu pokarmowego. Ponadto, braki w uzębieniu stanowią wstydliwy problem natury estetycznej, sprawiający, że rzadziej się uśmiechamy i tracimy pewność siebie. Na szczęście współczesna stomatologia oferuje szereg nowoczesnych metod leczenia, które mogą zaradzić temu problemowi. Jedną z nich jest implantologia.

Czym zajmuje się implantologia?

Implantologia to nowoczesna metoda wypełniania braków uzębienia. Implant to niewielka tytanowa śruba zastępująca korzeń zęba, umieszczana w tkance kostnej. Na implancie mocowana jest korona protetyczna, stanowiąca naddziąsłową część całej odbudowy. Implant jest niewidoczny, podobnie jak korzenie zębów. Jest całkowicie bezpieczna metoda leczenia, a wszystkie zabiegi wykonywane są w znieczuleniu. Utracony ząb odbudowany za pomocą metod implantoprotetycznych idealnie wkomponowuje się w uzębienie, dając poczucie komfortu i trwałości.

Czy implanty są dla Ciebie? Poznaj korzyści

Implanty zębów bez wątpienia posiadają wiele istotnych zalet. Poznaj najważniejsze z nich:
• poprawiają jakość życia,
• zapewniają ładniejszy uśmiech, lepszy fizyczny i psychiczny stan zdrowia – większą pewność siebie,
• wyglądają i funkcjonują jak naturalne zęby,
• ograniczają możliwości uszkodzenia sąsiednich zdrowych zębów,
• są bardziej niezawodne od metod konwencjonalnych,
• zwiększają możliwości spożywania zróżnicowanych pokarmów,
• chronią tkanki dziąseł i kości, przyczyniając się do zachowania estetycznego wyglądu twarzy,
• stanowią rozwiązanie alternatywne wobec zdejmowanych i stałych konwencjonalnych protez,
• funkcjonują zupełnie jak naturalne zęby.

Jak przebiega leczenie implantologiczne?

Przed przystąpieniem do leczenia wykonywana jest pełna diagnostyka. Na tej podstawie lekarz kwalifikuje pacjenta do zabiegów. Istotną rolą w procesie kwalifikacji pacjenta do zabiegu implantologicznego stanowi wykonanie badania tomografii wolumetrycznej, na podstawie której oceniana jest ilość i jakość tkanki kostnej. Nasze kliniki w Lublinie i Krasnymstawie dysponują tomografami najnowocześniejszych generacji i umożliwiają wykonanie tego rodzaju badania podczas wizyty.

Bardzo istotnym czynnikiem, który może wpływać na finalny efekt i sukces leczenia implantologicznego jest ogólny stan zdrowia Pacjenta. Przypadki, w których do czynienia mamy z nieuregulowaną chorobą układową lub schorzeniem dotykającym metabolizmu tkanki kostnej mogą stanowić przeciwwskazanie do leczenia implantologicznego. Również nałogi, a przede wszystkim nikotynizm stanowi negatywny czynnik rokowniczy w terapii implantologicznej.

Sam zabieg wszczepienia implantów to bardzo delikatny i precyzyjny zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym nie powodujący dolegliwości bólowych u pacjenta w trakcie samej procedury. Polega on na umieszczeniu implantu w odpowiednim położeniu w kości.
Istnieje kilka różnych protokołów postępowania zabiegowego:
Implantacja natychmiastowa – gdzie implant wszczepiany jest podczas tej samej wizyty, podczas której usuwany jest ząb,
Implantacja odroczona wczesna – gdzie implant wszczepiany jest po około trzech miesiącach od usunięcia zęba,
Implantacja odroczona późna – gdzie wszczepienie implantu wykonywane jest w okresie dłuższym niż pół roku od utraty zęba.

Tytanowy wszczep wymaga czasu na zintegrowanie i połączenie się z tkanką kostną – to daje gwarancję wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania implantu. Rutynowo proces ten trwa 3-6 miesięcy – w obrębie kości szczęki ok. 6 miesięcy, w obrębie kości żuchwy jest to 3-4 miesiące.
Po tym czasie następuje kolejny etap leczenia – część protetyczna. Poprzedzona jest ona procedurą założenia śruby gojącej, która modeluje profil tkanek miękkich w celu idealnego dopasowania przyszłej pracy protetycznej. Istotną rolę w ocenia procesu integracji implantów odgrywa rentgenodiagnostyka, która wykonywana jest standardowo w takich przypadkach.
Zabiegi implantologiczne w naszej klinice odbywają się w najwyższym reżimie sanitarnym, z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo leczonym u nas Pacjentom.

Uzupełnienia protetyczne oparte na implanatach

Wykorzystując implanty jako podbudowę można zaplanować różnorodne uzupełnienia protetyczne:
korony, uzupełniające braki pojedynczych zębów, które zapewniają naturalne odwzorowanie zęba, w wielu przypadkach uniemożliwiające odróżnienie odbudowy implantoprotetycznej od zęba własnego, zwłaszcza dzięki zastosowaniu prac pełnoceramicznych,
mosty uzupełniające całkowite lub częściowe braki uzębienia, znajdujące zastosowanie przy braku przynajmniej trzech sąsiadujących ze sobą zębów – w takim przypadku możliwe jest odtworzenie brakującego uzębienia z zastosowaniem dwóch, a nie trzech implantów.
• prace typu ALL-ON-FOUR, ALL-ON-SIX, ALL-ON-EIGHT, dzięki którym istnieje możliwość odtworzenia uzębienia na stałe u pacjentów bezzębnych z wykorzystaniem 4, 6 lub 8 implantów. Takie rozwiązanie w wielu przypadkach, zwłaszcza u osób młodych, u których doszło do utraty uzębienia z różnych przyczyn zapewni odpowiednią estetykę a także zagwarantuje komfort jego użytkowania.
protezy całkowite z ograniczoną płytą, ze zredukowaną częścią zakrywającą podniebienie, które znacząco wpływają na poprawę odczuwania bodźców termicznych i smakowych, jednocześnie ze znacznie poprawionym utrzymaniem protezy dzięki zastosowaniu rozwiązań typu lokatory, czy belki protetyczne. Takie rozwiązania szczególnie u pacjentów bezzębnych w obrębie żuchwy istotnie poprawiają komfort ich życia zapobiegając przesuwaniu się protezy i umożliwiając używanie jej do żucia pokarmów.

Nowoczesna implantoprotetyka w klinice Zakochani w Uśmiechu

Coraz częściej zastosowanie w naszych klinikach znajdują rozwiązania implantoprotetyczne z użyciem nawigowanej chirurgii. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą szablony chirurgiczne, których planowanie odbywa się przed zabiegiem na podstawie wykonanego wcześniej modelu diagnostycznego i tomografii pacjenta. Umożliwia to przeprowadzenie minimalnie traumatycznego zabiegu chirurgicznego bez żadnych cięć i szycia chirurgicznego, a często daje również możliwość wykonania natychmiastowego obciążenia protetycznego, co oznacza dla pacjenta odzyskanie utraconego zęba w trakcie tej samej wizyty. Szablony mogą być stosowane zarówno w przypadku braku jednego, kilku lub wszystkich zębów. Znaczącym atutem tej techniki leczenia jest skrócenia czasu zabiegu chirurgicznego oraz redukcja dyskomfortu związanego z przeprowadzonym leczeniem chirurgicznym.
W wielu przypadkach, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie do utraty zęba doszło w przeszłości warunki kostne stanowią ograniczenie i uniemożliwiają przeprowadzenie zabiegu implantologicznego. Stanowi to jedynie czasowe utrudnienie. W takich sytuacjach w zależności od rodzaju defektu kostnego wymagane jest przeprowadzenie procedur odbudowy tkanki kostnej lub zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą lub zamkniętą. W zabiegach tych wykorzystywane są preparaty kościozastępcze oraz membrany dzięki którym możliwe jest wykonanie zabiegów tzw. sterowanej regeneracji kości. Zabiegi te przeprowadzane są również w warunkach znieczulenia miejscowego i wymagają okresu oczekiwania, podczas którego zastosowany materiał kościozastępczy zostanie przebudowany w kość pacjenta.
W niektórych przypadkach wymagana jest również poprawa jakości tkanki dziąseł. W takich sytuacjach stosowane są najczęściej procedury przeszczepów tkanek miękkich, które również z powodzeniem wykonywane są w naszych klinikach.
Kwalifikacje lekarzy zajmujących się implantoprotetyką w naszych gabinetach potwierdzone są certyfikatami z licznych szkoleń w tym zakresie. Nasz personel ze współpracy z firmą Alpha Bio Polska – znanym na całym świecie koncernem implantologicznym szkoli również innych lekarzy w tej dziedzinie.

Odzyskaj pełny uśmiech i komfort dzięki nowoczesnym implantom. Zapraszamy na wizyty do naszych specjalistów – skontaktuj się z nami.