zjedź w dół
JAK TO DZIAŁA?

DSD jest innowacyjną koncepcją Cyfrowego Projektowania Uśmiechu (Digital Smile Design), która pozwala na wizualizację idealnego uśmiechu przed rozpoczęciem leczenia. Zapewnia zaprojektowanie uśmiechu, który byłby w pełni zintegrowany z fizycznymi cechami twarzy Pacjenta, z jego mimiką, jak również osobowością. Technika ta pozwala dokładnie zaplanować, jaki będzie ostateczny efekt leczenia.

Leczenie tego typu niejednokrotnie wymaga zaangażowania lekarzy różnych specjalizacji – chirurgów, ortodontów, czy protetyków. Pozwala jednak na osiągnięcie optymalnego efektu. Projektując uśmiech lekarz przedstawia dokładny harmonogram zabiegów, który pozwala pacjentowi zaplanowanie wizyt z wyprzedzeniem oraz rozłożeniem kosztów leczenia.

ETAPY PROJEKTOWANIE UŚMIECHU

1. Pierwsza wizyta konsultacyjna:
  • szczegółowe badanie jamy ustnej – szczegółowa analiza uśmiechu i twarzy
  • wykonanie zdjęć (wewnątrz oraz zewnątrzustne) oraz krótkiego video
  • projektowanie nowego uśmiechu, będącego w harmonii z rysami twarzy, mimiką oraz pasującego do osobowości Pacjenta

2. Analiza proporcji twarzy, jej symetrii, mimiki za pomocą specjalnego programu komputerowego

3. MOCK-UP – wykonanie modelu idealnego uśmiechu:

  • Mock-up to symulacja nowych licówek/koron wykonana z tworzywa sztucznego, czyli tymczasowa nakładka idealnie ukazująca efekt, jaki Pacjent może osiągnąć poddając sie leczeniu. W ten sposób Pacjent jest w stanie przekonać się, czy zaprojektowane rozwiązanie spełnia jego oczekiwania.

4. Konsultacje lekarz-pacjent:

  • omówienie z pacjentem jego wrażeń i uwag odnośnie wykonanego modelu zębów, pozwalające jeszcze lepiej spersonalizować przyszły wygląd uśmiechu

5. Opracowanie planu leczenia

  • dokładne zaplanowanie poszczególnych etapów leczenia na drodze do osiągnięcia wymarzonego uśmiechu
  • przedstawienie pacjentowi harmonogramu zabiegów i przystąpienie do leczenia