zjedź w dół

Warunki gwarancji

uśmiechnięta recepcjonistka

Jako klinika stomatologiczna w pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy i udzielmy gwarancji na wykonane zabiegi. Naszemu zespołowi zależy na tym, aby efekty leczenia trwały jak najdłużej, dlatego po przeprowadzonych zabiegach zachęcamy Pacjentów do korzystania z systematycznych, wizyt kontrolnych.

Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy. Warunkiem gwarancji jest badanie kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy wraz z wizytą higienizacyjną.

 • wypełnienia – 2 lata
 • stałe uzupełnienia protetyczne (korony, mosty) – 3 lata
 • protezy częściowe i całkowite – 2 lata
 • leczenie kanałowe – 3 lata.

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji, lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
 • jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
 • nieszczęśliwych wypadków,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromienianiu i terapii cytostatykami).